Lại được dịp khoe mẽ rồi, đây là một dự án minh họa tui thực hiện cho DHL Việt Nam, mô tả khái quát chuyến phiêu lưu xa xôi của một kiện hàng DHL từ khi được gửi đến khi được trao cho người nhận. Bộ tranh ban đầu được vẽ với mục đích trang trí tường kính tại cơ sở mới của DHL Hà nội, với tổng chiều dài lên đến hơn 30m. Nhưng buồn thay, đã có một vài thay đổi về concept từ khách hàng khiến cho bộ tranh không được dịp lên sóng.

Tuy vậy, đây vẫn là bộ minh họa tớ dành nhiều thời gian và công sức thực hiện, và thực hiện đến hoàn chỉnh luôn! Xin giở thói khoe khoang đem ra cho mọi người cùng coi, quy trình vận chuyển có vẻ phức tạp rườm rà nhưng DHL làm nhanh lắm nhé :>

Time to show off!!! This is an illustration project we did for DHL Vietnam to tell an adventure of the DHL box. The story begin from the handing out at DHL service point and end up when the box is on the receiver’s hand. This illustration was to be displayed as a glass wall decoration at DHL newest service center in Hanoi at the beginning. But later they have a little bit of change, so it didn’t stand a chance of shining..

However, this is still a well-done project, many efforts have been made, and we’re glad to show you a little brilliant yellow! A long journey takes a long time to illustrate, A DHL box goes through a complex procedure but the delivery is extremely fast!!!

DHL shipment reception
DHL shipment chuyển hàng về trung tâm
DHL shipment chuyển hàng lên máy bay
DHL shipment hàng đến DHL hub
DHL shipment phân loại hàng
DHL shipment
DHL shipment nhận hàng ở điểm đến
DHL shipment giao hàng cho người nhận

Hahehe, cảm ơn mọi người đã ghé xem!!!

Dadaaah, thank you for your view. Have a good day!!!

DHL shipment shipper animation